Utgivna nummer

Recension

Från ett öppet universum: Studier i Karl Poppers filosofi Red. Ola Lindberg. Bokförlaget h:ström 2012. 310 s. isbn 978-91-7327-174-5

Lars Bergström

 

Fulltext (pdf)