Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 1980–2021 läsas i digitalt format utan kostnad.

Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2024:1

Artiklar

3 Filosofin som livsmedel Ingmar Persson

25 Hegels ”testamente" Anders Bartonek

33 Kollapsprincipen och välsmakande färger Andrés G. Garcia och Jakob Werkmäster

Recensioner

42 Sharon Rider om Filosofiska klarlägganden – i en grumlig tid
av Åsa Wikforss

45 Lars Bergström om Från bakterier till Bach och tillbaka:
Medvetandets evolution av Daniel C. Dennett

49 Nils Sylvan om Det öppna sinnelaget – och dess fiender
av Gina Gustavsson

59 Olle Blomberg om Nonideal Social Ontology: The Power View av Åsa Burman