Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 1980–2021 läsas i digitalt format utan kostnad.

Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2024:2

Artiklar

3 Om filosofibegreppet i den platonska dialogen Rivalerna Lorenzo Casini

14 Rättvisa som ömsesidig nytta Lina Eriksson

24 Från hedoniskt värde till moraliskt moras Ingmar Persson

Recensioner

42 Karl Bergman om Postmodernismen av Frida Beckman

48 Lars Bergström om Vad är verkligt? Den olösta frågan om kvantfysikens mening av Adam Becker och Helgoland: Den relationella tolkningen av kvantfysiken av Carlo Rovelli

53 Johan Lindberg om antologin Förnuft och religion: Filosofiska undersökningar

62 Notiser