Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 1980–2020 läsas i digitalt format utan kostnad.

Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2023:4

Artiklar

3 Vad är sinnelagsetik? Jesper Jerkert

21 Bör vi skapa lyckliga människor? Per Algander

32 Är ”slang” ett ord för filosofer? Alice Damirjian

43 C. J. Boströms bevis för idealismen Inge-Bert Täljedal

Recensioner

48 Lars Bergström om Dold verklighet av Donald Hoffman

52 Ingvar Johansson om Att förstå kvantmekaniken av Lars-Göran Johansson

56 Nicolas Olsson Yaouzis om I förnuftets skugga: Essäer om Nietzsches filosofi av Hans Ruin

61 Notiser