Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 2010–2019 läsas i digitalt format utan kostnad. Även tidigare årgångar kommer att läggas upp digitalt inom kort — håll utkik! Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2022:2

Artiklar

Johan Lindberg: Möjligt bedrägeri eller underbestämning – två tolkningar av skeptiska scenarier

Andreas Stokke: Här och där

Leif Lewin: Utopi lika viktig som realism om man vill förstå världen

Ingmar Persson: Ur en extremofil-aficionados album

Replik

Lars-Göran Johansson: Quine som objekttänkare: Några kommentarer till Martin Gustafssons ”Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift”

Recension

Anna Petronella Foultier om antologin Vad är en kvinna? (red. Evelina Johansson Wilén och Johanna Sjöstedt)