Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 2010–2018 läsas i digitalt format utan kostnad. Även tidigare årgångar kommer att läggas upp digitalt inom kort — håll utkik! Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2021:4

Artiklar

Lars Bergström: Hotet från medvetna maskiner

Andrea S. Asker: Problemet med kollektiv påverkan

Erik Hallstensson: Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse?

Kommentar

Johan E. Gustafsson: Mycket sent om Hedenius och Mathlein

Recensioner

Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström

Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi

Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén

Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt

Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon

Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris