Slutledning

Om tiden ginge, så skulle man ju kunna stå alldeles blickstilla och låta tiden gå ifrån sig.
Då skulle alla klockor stanna och ingenting skulle hända.
Det går ju inte.
Alltså går den inte.