Pudelns kärna

Schopenhauer hade en vit pudel som hette Atma. Atman är enligt Nationalencyclopedin medvetandets och erfarenhetens subjekt.
Lars Bergström