Hur många namn finns det?

Man skulle kunna tro att antalet namn är begränsat. Hur skulle det annars se ut? Denna tanke kan dock ifrågasättas. Tänk till exempel på namnet ”Judith Butler”, som ju är ett namn på en filosof: Judith Butler. Även Judith Butlers namn verkar ha ett namn: ””Judith Butler””. Och även detta namn (dvs. ””Judith Butler””) verkar ha ett namn: ”””Judith Butler”””. Och så vidare.

Är det möjligt för ett namn att vara ett namn på sig självt? Kanske det. De flesta namn – inklusive ”Judith Butler” och ””Judith Butler”” – verkar dock ha namn – så som ””Judith Butler”” respektive ”””Judith Butler””” – som inte är de namn de är namn på. Därför finns det nog ganska många namn.