2020/1
Anders Hansson 
Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften)
Lars Bergström 
Moral och handlingsfrihet
Tobias Engqvist 
Icke-identitetsproblemet – ett icke-problem?
Jonas Olson
om Tre slags etiska teorier av Anders Hansson
Lars Bergström
om Upplysning nu av Steven Pinker
Mattias Gunnemyr
om Vad vi har mest skäl att göra: Derek Parfits
moralfilosofi
  av Anders Hansson
Charlotta Weigelt
om Aristotles av Carlo Natali
Mats Ingelström
om Det omätbaras renässans av Jonna Bornemark


2019/4
Katharina Berndt Rasmussen & Åsa Burman 
Människans
                      mörka materia: om implicit bias och moraliskt ansvar

Lars Bergström 
Giltiga slutledningar
Ruben Wiwe 
Har vi verkligen en fri vilja?
Bertil Kristerson 
Evolutionär kärlek
Nicolas Olsson Yaouzis
om Moraliska provokationer av Marcus
    Agnafors

Lars Bergström
om Liv 3.0 av Max Tegmark
William Bülow
om Historisk Rättvisa: Gottgörelse i en
                      Postkolonial Tid av Göran Collste

Lars Bergström
om Förnuft och fördom av Hugo Mercier
     och Dan Sperber

2019/3

Lundanummer
Henrik Andersson & Jakob Green Werkmäster  En förbisedd dimension av värde
Cathrine V. Felix  Visselblåsarrollen och ny teknik
Fritz-Anton Fritzson  Dualism med avseende på “bra” och “bra för”: ett försvar
Mattias Gunnemyr  Om att orsaka global uppvärmning
Frits Gåvertsson  Somervilleskolans filosofiska program
Peter Gärdenfors  ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet
Gloria Mähringer  Är självständigt tänkande en illusion?
Carl-Johan Palmqvist  Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist?
Henrik Thorén, Johannes Persson, Niklas Vareman  Osäkerhet, tvärvetenskap
och klimatförändringarna: en vetenskapsfilosofisk betraktelse av IPCC:s
osäkerhetsramverk


2019/2
Åbonummer
Jonas Ahlskog  Om historia och självförståelse
Antony Fredriksson  Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H
Martin Gustafsson & Lars Hertzberg  Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska undersökningar
Camilla Kronqvist  ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap och begreppslig förändring
Mikael Laakso & Yrsa Neuman  En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer
Olli Lagerspetz  Peter Winch och det logiska tänkandet
Hugo Strandberg  Moral och moralisk oenighet
Ylva Gustafsson  Om empatins produktifiering

2019/1
Anders Hansson  Parfits medgivandeprincip
Marco Tiozzo  Om betydelsen av evidens av högre ordning
Erik Rezazadeh  Sex enbart för reproduktion
Paul Conrad Samuelsson  Artificiella medvetanden är vår
     största etiska risk
Kaj Børge Hansen  Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de
     satslogiska antinomierna”
Ulf Danielsson om Aristoteles Fysik
Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom