2019/4
Katharina Berndt Rasmussen & Åsa Burman 
Människans
                      mörka materia: om implicit bias och moraliskt ansvar

Lars Bergström 
Giltiga slutledningar
Ruben Wiwe 
Har vi verkligen en fri vilja?
Bertil Kristerson 
Evolutionär kärlek
Nicolas Olsson Yaouzis
om Moraliska provokationer av Marcus
    Agnafors

Lars Bergström
om Liv 3.0 av Max Tegmark
William Bülow
om Historisk Rättvisa: Gottgörelse i en
                      Postkolonial Tid av Göran Collste

Lars Bergström
om Förnuft och fördom av Hugo Mercier
     och Dan Sperber

2019/3

Lundanummer
Henrik Andersson & Jakob Green Werkmäster  En förbisedd dimension av värde
Cathrine V. Felix  Visselblåsarrollen och ny teknik
Fritz-Anton Fritzson  Dualism med avseende på “bra” och “bra för”: ett försvar
Mattias Gunnemyr  Om att orsaka global uppvärmning
Frits Gåvertsson  Somervilleskolans filosofiska program
Peter Gärdenfors  ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet
Gloria Mähringer  Är självständigt tänkande en illusion?
Carl-Johan Palmqvist  Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist?
Henrik Thorén, Johannes Persson, Niklas Vareman  Osäkerhet, tvärvetenskap
och klimatförändringarna: en vetenskapsfilosofisk betraktelse av IPCC:s
osäkerhetsramverk


2019/2
Åbonummer
Jonas Ahlskog  Om historia och självförståelse
Antony Fredriksson  Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H
Martin Gustafsson & Lars Hertzberg  Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska undersökningar
Camilla Kronqvist  ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap och begreppslig förändring
Mikael Laakso & Yrsa Neuman  En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer
Olli Lagerspetz  Peter Winch och det logiska tänkandet
Hugo Strandberg  Moral och moralisk oenighet
Ylva Gustafsson  Om empatins produktifiering

2019/1
Anders Hansson  Parfits medgivandeprincip
Marco Tiozzo  Om betydelsen av evidens av högre ordning
Erik Rezazadeh  Sex enbart för reproduktion
Paul Conrad Samuelsson  Artificiella medvetanden är vår
     största etiska risk
Kaj Børge Hansen  Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de
     satslogiska antinomierna”
Ulf Danielsson om Aristoteles Fysik
Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom

2018/4
Dan Egonsson  Människans moraliska framsteg
Henrik Andersson & Frits Gåvertsson  Pietetsfullt hanterande
      av mänskliga kvarlevor
Anders Bartonek  Tänk om alla skulle göra så, Immanuel?
Olle Risberg  Bergström om metaetisk naturalism
Lars Bergström  Metaetisk naturalism
Olle Risberg  Metaetisk metodologi
Lars Bergström  Metaetikens förklaringsvärde
Jens Johansson om Vetandets gränsmarker av Anders Jeffner
P C Jersild om Etikprofessorn av Torbjörn Tännsjö


2018/3

Stockholmsnummer
Erik Angner  Det lätta och det rätta                                                                                 
Krister Bykvist  Jagträd och välfärd                                                                                 
Richard Dawid  No-Miracles-argumentet utan vetenskaplig realism                        
Kathrin Glüer och Peter Pagin  Växelsemantik (Switcher Semantics)                       
Anandi Hattiangadi  Logik och normativitet                                                                  
Mikael Janvid  Förståelse ur ett kunskapsteoretisk perspektiv    
Jonas Olson  Humes sentimentalism – inte non-kognitivism 

2018/2
Göran Hermerén Den svårfångade konsten
Svante Nordin Vad var subjektivismen?
Victor Moberger Non-naturalism och superveniens
Agnieszka Proszewska ”En process som kan förändra dig” – om Arne
     Næss tolkning av Spinozas känslofilosofi
Lars Bergström om Medveten mot alla odds av Göran Frankel
Lars Bergström om Wienkretsen av Karl Sigmund

2018/1
Åsa Burman Social ontologi
Mattias Berggren Varför vi trots allt ska ge
Per Bauhn Agenter, motivation och moral
Ingvar Johansson Replik till Per Bauhn
Johannes Persson Sten Anttila och Nils-Eric Sahlin Hur förstå ”och”
     i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?
Stina Björkholm Moralisk övertygelsegrad och kognitivismens
     eventuella överlägsenhet